Vrste psihoterapij

Verjetno ima vsak že narejeno neko predstavo o tem kaj psihoterapija je in kako bi naj izgledala. Vendar pa z vami vseeno delim definicijo, zFeatured imagea katero se mi zdi, da izpostavi pomembne elemente psihoterapije:

Psihoterapija je psihološka metoda zdravljenja, pri kateri se preko odnosa terapevt – klient razvije specifična medsebojna relacija, ki pomaga odkrivati in spreminjati določene značilnosti klienta, pa tudi odpravljati ali olajšati simptome njegove bolezni ali težav. (Klein, 1999)

Terapevt s svojo empatijo, toplino in razumevanjem klienta, skupaj z njim ustvari atmosfero, v kateri lahko klient pokaže in govori o: emocijah, doživljajih, strahovih, mislih, željah, simptomih.. vse s ciljem doseči določene spremembe.
Psihoterapevtski pristopi se razlikujejo po teoriji, metodah in ciljih, vendar pa imajo vsi isti namen: pomagati

Obstaja veliko različnih vrst psihoterapij, ki so se razvile iz različnih psihoterapevtskih šol (psihodinamske, fenomenološke, vedenjske, kognitivno – vedenjske, postmodernisitčne). Vseh terapij, ki obstajajo ne bom našetevala, saj je potrebno dobro poznavanje več psiholoških teorij in usmeritev, da bi jih lahko dobro razumeli. Na kratko oz. z bistvenimi značilnostmi opisujem tiste psihoterapije, ki so najbolj znane in se v praksi tudi veliko uporabljajo.

  • PSIHOANALIZA

Utemeljitelj psihoanalize je dr. Sigmund Freud. Featured imageV procesu psihoanalize se terapevt in klient ne ukvarjata neposredno z razreševanjem problematične simptomatike, temveč z ozaveščanjem življenjske situacije, ki je privedla do njenega nastanka. Psihoanalitik in klient se osredotočata na ozaveščanje klientovega nezavednega – na razširitev klientovega védenja o njegovem lastnem notranjem svetu. Med psihoanalitskim procesom se tako klientu postopoma in v njegovem lastnem ritmu lahko razkriva globlji vpogled tako v njegove sedanje in pretekle odnose kot tudi v njegov način bivanja, kar pripomore h globinskim in dolgoročnim osebnostnim in čustvenim spremembam.

Pred pričetkom same psihoanalize se morata terapevt in klient dobiti, da sploh ugotovita ali je psihoanalitska psihoterapija primerna za klienta. Analitik na teh srečanjih ugotavlja tudi, ali je klient dovolj motiviran za psihoanalizo.

Soočanje s svojim notranjim doživljanjem, ki nas je pripeljalo v stisko, ni lahko, zato posameznik poleg čustvene opore potrebuje čas, da se lahko ustrezno pripravi ter postopoma privadi na nova spoznanja o sebi. Prav zaradi prilagodljivosti osebnemu ritmu posameznika je psihoanaliza večinoma dolgotrajen in zelo oseben proces, ki lahko traja od nekaj mesecev do nekaj let.

  • VEDENJSKO – KOGNITIVNA TERAPIJA (VKT)

Poudarek pri VKT je na empirizmu, zato sta v ospredju objektivnost (to, kar vidimo) in merljivost (merimo intenziteto simptomov, emocij). Ne interpretiramo, zakaj nekdo nekaj dela, le opisujemo. Featured image

VKT je strukturirana, direktivna, časovno omejena – (relativno) kratka in usmerjena v reševanje sedanjih problemov klienta. Bolj pomembne od emocionalnega odnosa so različne terapevtske tehnike, pri čemer pa je vseeno dober odnos nujen!
Cilj terapije je sprememba vedenja. Za VKT so značilni natančni, jasni, konkretni cilji. Lahko poteka individualno ali v skupini, uporablja se številne tehnike, klient pa se sam uči reševati svoje probleme. Klient dobiva tudi domače naloge.

Featured imageTemelji na predpostavki, da mišljenje, čustvovanje in vedenje potekajo “istočasno”. Med mislijo, čustvom in vedenjem obstaja interakcija. S spremembo kognitivnih procesov lahko doseţemo spremembe v vedenju.
Več lahko preberete v knjigi Kognitivno – vedenjska terapija za telebane.

 

  • TRANSAKCIJSKA ANALIZA

Transakcijska analiza je teorija osebnosti in sistematična psihoterapija za osebnostno rast in spremembo.
Kot teorija osebnosti nam prikaže psihološko strukturo človeka. Pri tem uporablja tridelni model imenovan model ego stanj. Ta model nam tudi pomaga razumeti kako ljudje funkcioniramo in izražamo osebnost skozi vedenje. Poznamo tri ego stanja: STARŠ – kadar se obnašamo kot neke osebe iz naše preteklosti, ODRASLI – kadar se obnašamo racionalno, odraslo in avtonomno, OTROK kadar se obnašamo kot smo se obnašali v preteklosti.
Temelji na referenčnem okvirju (RO), ki je naš zemljevid realnosti. Področja RO so: svet, jaz in drugi. RO ni enak realnosti, na katero se nanaša. Obstaja namreč razlika med dogodkom in doživljanjem tega dogodka (realnost-reprezentacija realnosti), vendar pa ljudje praviloma ne razlikujejo med zunanjim dogodkom in svojim notranjim doživljanjemFeatured image. RO obdaja ego stanja in daje osebnosti konsistentnost.

TA se v praksi uporablja kot psihoterapija za obravnavo vseh oblih psiholoških motenj, od vsakodnevnih življenjskih problemov do resnih psihoz. Metode terapije so uporabne pri delu z posamezniki, skupinami, pari in družinami.
Več lahko preberete v knjigi Jaz sem v redu, ti si v redu.

 

  • REALITETNA TERAPIJA

Začetnik realitetne terapije je William Glasser. Temelj realitetne terapije je teorija izbire, saj se  osredotoča na klienta, za katerega je terapevt prepričan, da ima možnost izbire. Terapevt priznava, da je klient tudi produkt preteklosti, vendar sam izbere, ali bo žrtev preteklosti, saj je preteklost je mimo, sedaj pa je poudarek na sedanjosti.
Klient spozna, da ni objekt, temveč subjekt dogajanja, da lahko vedno znova izbere učinkovitejše vedenje za izpolnitev svojih želja in potreb ter s tem izboljšanje kakovosti življenja. Realitetni terapevt je prepričan, da so ustrezni odnosi z bližnjimi ključ do duševnega zdravja, sreče in blaginje, zato klienta spodbuja h globljemu povezovanju z ljudmi, s katerimi živi.

Cilji realitetne terapije so tako:
– povezava klienta s pomembnimi drugimi
– zadovoljitev osnovnih potreb: moč, uspeh, svoboda, neodvisnost, veselje
– učenje klientov, da sami ugotovijo, koliko koristno je njihovo vedenje

  • GESTALT TERAPIJA

Gestalt terapija izhaja iz predpostavke, da je posameznik celota in mora živeti tukaj-sedaj ter razviti samozavedanje, da lahko doseže ravnotežje organizma. Fokus terapije je na raziskovanju aktualnih čustev in misli, na raziskovanju doživljanj, fantazij, zaznav in sanj ter sprejemanju le-teh, z namenom povezati jih v celoto.
Gestalt terapija je pogosto skupinska terapija, saj je prisotna uporaba nalog in iger – igra vlog, pomembno je zavedanje telesne govorice. Terapevt  usmerja, vzpodbuja, izziva, da se klient zaveda svoje celote. Vedno je poudarek na tukaj-sedaj in na klientovo zavedanje in odgovornost do problema. Cilj  je povezati duševno aktivnost, čustva, telesne občutke in dejanja.

  • SISTEMSKA DRUŽINSKA TERAPIJA

Sistemska družinska terapija je bila od petdesetih do sedemdesetih let prejšnjega stoletja ime za skupino družinskoterapevtskih pristopov, ki so jih ob metodoloških in teoretičnih razlikah povezovale skupne temeljne ideje o družinah in tem, kako jim pomagati pri doseganju želenih sprememb.

Prednosti sistemske psihoterapije:
1. vključevanje klientovih pomembnih bližnjih v obravnavo,
2. upoštevanje in vključevanje socialnega konteksta,
3. usmerjenost k virom,
4. odprtost in dostopnost za kliente z različnimi pričakovanji.

Metode in tehnike sistemske psihoterapije so razširjene v vsem razvitem svetu in se uporabljajo pri kliničnem, socialnem in pedagoškem delu ter na področju urejanja medsebojnih odnosov v delovnem okolju. Razlike so v ravni osredotočanja, pristopu k terapiji in metodologiji. Izoblikovale so se različne tehnike dela in različni settingi, ki so primerni za delo z različnimi simptomi (psihoza, motnje hranjenja, depresija itn.).

 
Tale objava je kaplja v morje psihoterapije, zato sem odprta za kakršnekoli dodatke, pripombe, mnenja, kritike…
Za razumevanje je pomembno  poznavanje samih temeljev, predpostavk in teorij iz katerih izhaja posamezna vrste psihoterapije.

Viri
http://www.dspts.si/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Psihoterapija
– predavanja prof. dr. Onje Tekavčič Grad

 

 

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.